• Wpisów:197
  • Średnio co: 15 dni
  • Ostatni wpis:3 lata temu, 17:43
  • Licznik odwiedzin:38 307 / 3106 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Długość trwania snu jest zazwyczaj odwrotnie proporcjonalna do wieku człowieka. W trakcie przejścia od stanu czuwania do fazy nie-REM, a następnie do fazy REM zachodzi postępująca redukcja rytmu serca i obniżenie ciśnienia tętniczego. W fazie REM mogą pojawić się zaburzenia rytmu serca z przedwczesnymi skurczami serca oraz tachykardia. Może dojść do nagłych skoków ciśnienia. Oddech, który w fazie nie-REM jest regularny, w fazie REM staje się nieregularny, z częstymi i płytkimi wdechami. Zdolność termoregulacji jest obniżona, stąd też mniejsza jest w tej fazie potliwość. Często występuje zjawisko wzwodu u mężczyzn i napięcie tkankowe narządów płciowych u kobiet. Faza REM zajmuje ok. 20% całkowitego czasu snu. Mózgowie wypełnia jamę czaszki i jest otoczone trzema oponami mózgowymi (twardą, przylegającą do kości, następnie – pajęczą, w swojej strukturze podobną do pajęczyny i wreszcie – miękką, wprost leżącą na powierzchni mózowia), oddzielającymi je od wewnętrznych ścian kości czaszki. http://dobry-sen.apteka-internetowa.shop.pl/
 

 
Na podstawie badań sen jest uważany za wrodzoną potrzebę, podobnie jak głód, pragnienie czy aktywność seksualna, i jest niezbędny do przeżycia. Właściwości snu (długość i głębokość) różnią się w zależności od warunków środowiskowych i cech psychofizycznych danej osoby: przyzwyczajeń, pobudliwości, wieku, płci, zawodu itp. Mózg człowieka jest to tylko 2% ciężaru ciała, lecz wykorzystuje około 20% tlenu i dosteje 20% przepływu krwi. Płynu mózgowo-rdzeniowego otacza mózg .Naczynia krwionośne – tętnice, żyły, które zaopatrują mózgu w tlen i pokarm. Około 3 minuty nie otrzymywania tlenu powoduje że komórki mózgowe zaczynają umierać. http://uklad-nerwowy.apteka.powiat.pl/
 

 
Układ nerwowy człowieka dzieli się na dwie zasadnicze cześci. Są nimi: ośrodkowy (centralny) układ nerwowy i obwodowy układ nerwowy, czyli system nerwów i zakończeń nerwowych wraz z narządami zmysłu. Ten podział jest oczywiście dość sztuczny, ponieważ, tak naprawdę, oba układy są ściśle anatomicznie i fizjologicznie ze sobą powiązane. Jednak podział ról i kompetencji jest jednoznaczny: obwodowy układ nerwowy służy do przenoszenia (przewodzenia) bodźców (informacji) od tkanek i narządów (w tym narządów zmysłów) do „centrum”, lub z powrotem – od „centrum” do narządów i tkanek, zaś ośrodkowy układ nerwowy te informacje „centralizuje”, tzn. gromadzi i przetwarza. Powierzchnia półkul jest silnie pofałdowana i podzielona na płaty: czołowy, ciemieniowy, skroniowy i potyliczny. W płacie potylicznym mieszczą się ośrodki wzroku. http://na-nerwy.apteka.mail.pl/
 

 
Pamiętajmy, że pozbawienie człowieka snu powoduje obniżenie wydajności i ogólne złe samopoczucie. Jeśli stan bezsenności przedłuża się do kilku dni, może pojawić się utrata poczucia rzeczywistości i majaczenie. Badania doświadczalne na zwierzętach wykazały, że długie okresy wymuszonego czuwania mogą prowadzić nawet do śmierci. Układ nerwowy ma wśród innych narządów i układów ustroju pozycję centralną i jest ich administratorem. Każda bowiem czynność czy zadanie wykonywane przez określony narząd lub układ narządów, pozostaje pod jego ścisłym nadzorem. Za pośrednictwem zmysłów, z którymi jest bezpośrednio – anatomicznie i fizjologicznie – związany, układ nerwowy zapewnia ustrojowi możliwość komunikowania się ze światem zewnętrznym. http://uklad-nerwowy.tansza-apteka-internetowa.waw.pl/
 

 
Żołądek jest chyba najbardziej rozpoznawalnym organem układu pokarmowego. Oczywiście charakterystyczną cechą żołądka jest zmienność jego kształtu i położenia, które możemy określić jedynie z grubsza. Kiedy stoimy, żołądek ma kształt haka z ramieniem zstępującym i wstępującym. Wyróżnić możemy cztery podstawowe funkcje żołądka: rozdrabnianie pokarmu, wyjaławianie pokarmu, trawienie białek i trawienie cukrów. Rozdrabnianie pokarmów odbywa się zarówno poprzez procesy chemiczne jak i mechaniczne za pomocą ruchów mięśni. Znacznie istotniejsze jest jednak to co w żołądku jest wytwarzane i właśnie to decyduje o jego wyjątkowości. Treść żołądkowa to mieszanina dostarczonego do niego pokarmu z enzymami trawiennymi i kwasem solnym, który jest silnie żrący i ma za zadanie z jednej strony wyjałowienie pokarmu przez zniszczenie wszystkich nieprzystosowanych drobnoustrojów czy pasożytów a z drugiej, aktywowanie działających tylko w bardzo silnie kwasowym środowisku. Kwas solny hamuje trawienie cukrów, które odbywa się od pierwszego kontaktu pokarmu ze śliną gdyż kwasowe pH wyłącza odpowiedzialne za to enzymy.
 

 
Jeszcze kilka słów o zapaleniu pęcherza. Przy zapaleniu pęcherza moczowego występuje ból, nadmierna częstotliwość oddawania moczu oraz zmiany w moczu. Ból o różnym natężeniu jest umiejscowiony w dolnej, środkowej części brzucha, pod pępkiem (podbrzusze); często jest silny, nierzadko nie do zniesienia, zbiega się z chwilą oddawania moczu, czemu towarzyszy uczucie pieczenia. Częstotliwość oddawania moczu jest tak duża, że powoduje podejrzenie nietrzymania moczu, a częstomocz, zarówno dzienny, jak i nocny nierzadko uniemożliwia sen. Mocz może pozostać jasny, lecz w tym wypadku badanie laboratoryjne również wykaże obecność osadu; zwykle jest jednak mętny, w ciężkich przypadkach ropny, z domieszką włókien. Po oddaniu moczu może pojawić się krwawe plamienie, a nawet obfity krwotok (krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego).
 

 
Między pęcherzem moczowym a tylną powierzchnią spojenia łonowego znajduje się wypełniona tkanką łączną przestrzeń załonowa (spatium retropubicum). Od szczytu pęcherza ku górze po tylnej powierzchni ściany jamy brzusznej ciągnie się więzadło pępkowe pośrodkowe (ligamentum umbilicale medianum). Więzadło to jest pozostałością występującego w życiu płodowym moczownika (urachus). Po obydwu stronach więzadła pępkowego pośrodkowego przebiegają dwa więzadła pępkowe boczne, które są zarośniętymi tętnicami pępkowymi (aa. umbilicales). Tętnice pępkowe grają duża rolę w życiu płodowym, u człowieka dorosłego ulegają uwstecznieniu. Od góry pęcherz moczowy jest pokryty otrzewną, która w miarę wypełniania się pęcherza unosi się wraz z nim. Przy pęcherzu wypełnionym i wystającym ponad spojenie łonowe przednia jego ściana przylega bezpośrednio do przedniej ściany jamy brzusznej, co pozwala na nakłucie pęcherza od przodu bez naruszenia otrzewnej. Pęcherz moczowy mieści się w obrębie miednicy mniejszej, do tyłu od spojenia łonowego, a do przodu od odbytnicy. U kobiet pomiędzy odbytnicą a pęcherzem moczowym występuje macica i pochwa. http://pecherz.apteka.augustow.pl
 

 
Coś na temat cewki moczowej. Pęcherz opróżniony leży poza spojeniem łonowym, wypełniony wystaje ponad spojenie. Kształt pęcherza zależny jest od stopnia wypełnienia. Pęcherz opróżniony jest spłaszczony w kierunku przednio – tylnym, wypełniony przybiera postać kulistą. Część skierowana ku górze i ku przodowi nosi nazwę szczytu pęcherza (apex vesicae), ku dołowi i tyłowi zwrócone jest dno pęcherza (fundus vesicae). Między szczytem a dnem znajduje się trzon pęcherza (corpus vesicae). Gdy pęcherz jest spłaszczony, wyróżniamy na nim ścianę przednią i ścianę tylną. Stan zapalny pęcherza moczowego, wywołany czynnikami bakteryjnymi lub, rzadziej, pasożytniczymi. Przyczyną schorzenia najczęściej są bakterie, które przez cewkę moczową dostają się do pęcherza. Infekcja powoduje zapalenie śluzówki pęcherza moczowego, co wywołuje dokuczliwe dolegliwości. W niektórych przypadkach nie jest możliwe rozpoznanie przyczyny bakteryjnej (dotyczy to często stanów spowodowanych działaniem substancji chemicznych). Także w niektórych formach niebakteryjnych trudno określić dokładnie przyczynę. Schorzenie powodują zazwyczaj mikroorganizmy chorobotwórcze bytujące w jelicie, takie jak pałeczka okrężnicy, Pseudomonas, Proteus oraz inne enterobakterie, przedostające się z cewki moczowej do pęcherza moczowego. http://na-potencje.apteka.mil.pl
 

 
Jak zbudowany jest układ moczowo-płciowy? U mężczyzn otrzewna z pęcherza przechodzi ku tyłowi na przednią powierzchnię odbytnicy, wyścielając w tym miejscu zagłębienie odbytniczo-pęcherzowe (excavatio rectovesicalis). Dno pęcherza spoczywa na gruczole krokowym (prostata). Nieco powyżej do tylno-dolnej powierzchni pęcherza moczowego przylegają pęcherzyki nasienne. Cewka moczowa ma długość 20 cm, przechodzi przez gruczoł krokowy, a następnie wzdłuż prącia, by zakończyć się ujściem zewnętrznym. U kobiet otrzewna z górnej powierzchni pęcherza moczowego przechodzi na przednią powierzchnię macicy, przy czym powstaje zagłębienie pęcherzowo – maciczne (excavatio vesicouterina). Dno pęcherza spoczywa na trójkącie moczowo – płciowym, zatem pęcherz leży niżej niż u mężczyzn. Ku tyłowi od pęcherza znajduje się macica i górny odcinek pochwy. Cewka moczowa ma 3 do 4 cm. Krótka, bo zaledwie czterocentymetrowa cewka moczowa (u mężczyzny jest cztery-pięć razy dłuższa), ułatwia zarazkom szybkie dotarcie do pęcherza. Na dodatek ujście cewki znajduje się blisko odbytu i łatwiej jest przenieść na nią bakterie znajdujące się w kale. W swoim naturalnym środowisku nie są one groźne, ale gdy dostaną się do pęcherza, mogą wywołać stan zapalny. Powinno się uczyć dziewczynki, żeby po skorzystaniu z toalety podcierały się „do tyłu”, czyli w stronę odbytu. Odwrotny ruch może (szczególnie u dziecka, które robi to niedokładnie) wprowadzić bakterie kałowe do dróg moczowych i pochwy. http://uklad-moczowo-plciowy.apteka.pomorze.pl
 

 
Coś na temat pęcherza moczowego. Pęcherz moczowy to inaczej zbiornik moczu doprowadzanego do tego narządu przez dwa moczowody, położony w miednicy tuż poza spojeniem łonowym, zbudowany w kształcie stożka, którego podstawa zwana inaczej dnem jest zwrócona ku dołowi, a szczyt łączący się z trzonem zwrócony jest ku górze, w kierunku pępka.
Pęcherz moczowy to narząd gromadzący mocz wydalany przez nerki. Mocz spływa do pęcherza moczowego stale, odpływa zaś z niego okresowo przez cewkę moczową. Pojemność pęcherza moczowego wynosi około 250–500 ml, ale może on jednak rozciągnąć się do objętości 1000–1500 ml. W ciężkich chorobach, np. w durze brzusznym, przy zatrzymaniu moczu pojemność pęcherza może osiągnąć 3–4 litry. http://uro.apteka.powiat.pl
 

 
Jeszcze o żylakach. Do jednej ze wstydliwych chorób możemy zaliczyć żylaki odbytu (guzki krwawnicze) inaczej nazywane też hemoroidami. Choroba ta posiada sporo nazw, co jednak nie zmienia postaci problemu jaki stwarza dla osoby chorującej. Hemoroidy nie są niczym innym, jak guzkami krwawniczymi, czyli splotami naczyń żylnych w okolicach odbytu. Pełnią tam fizjologiczną funkcję, ułatwiając proces wypróżniania i skurczu mięśni odbytnicy

Ale przecież niestety, na skutek wielu czynników guzki te mogą ulec patologicznemu powiększeniu, uwypukleniu i pojawieniu się na zewnątrz. To już dobrze nam znane żylaki odbytu, czyli hemoroidy. Jakie są najczęstsze przyczyny powstawania tych zmian? Bezpośrednim mechanizmem, w jakim powstają hemoroidy jest wzrost ciśnienia żylnego w naczyniach splotowatych odbytu. Niewątpliwie przyczynia się do tego siedzący tryb życia, jaki zwykliśmy prowadzić, połączony najczęściej z otyłością, częstym problemem są również hemoroidy w ciąży, u chorych z nadciśnieniem i marskością wątroby. Hemoroidom zazwyczaj towarzyszą również męczące zaparcia. Zaparcia w dużej części przypadków spowodowany są ubogą w błonnik dietą, dlatego wprowadzenie takich produktów do codziennego żywienia bywa rozwiązaniem problemu. Istnieje wiele chorób o których się nie mówi bo najzwyczajniej są tematem tabu. Osoby cierpiące na takie choroby zwyczajnie nie poruszają tego tematu wstydząc się swojej dolegliwości. http://na-zylaki.apteka.augustow.pl
 

 
Układ krwionośny jest zamknięty, oznacza to że krew krąży w systemie naczyń krwionośnych, a serce jest pompą wymuszającą nieustanny obieg krwi. Wraz z układem limfatycznym tworzą układ krążenia. Jest układem zamkniętym co oznacza, że krew wprawiana w ruch przez miarową czynność serca przemieszcza się naczyniami, nie rozlewając się w organizmie. Krew wypływa z serca tętnicami, a wraca żyłami. Im dalej od serca tym ciśnienie krwi jest mniejsze, a w żyłach nawet bliskie zeru.
Krążenie odkrył William Harvey a rola serca w krążeniu krwi nie była rozpoznana aż do opublikowania pracy Harveya w 1628 roku. Typowe jego doświadczenie polegało na zakładaniu opaski uciskowej na ramię i kiedy żyły nabrzmiały, naciskał je, w celu przekonania się, w którym kierunku płynie krew. Metodą eksperymentalną, Harvey ustalił to, co teraz wiemy o krążeniu krwi. W ten sposób odkrył, że krew w żyłach zawsze płynie w kierunku serca. Krew jest tkanką płynną o czerwonym kolorze, barwa jej zależy od barwnika krwi – hemoglobiny. Krew przepływa bez przerwy we wnętrzu układu krążenia, dostarczając do wszystkich komórek ciała tlen, składniki odżywcze i inne elementy potrzebne komórką do metabolizmu. Jednocześnie krew transportuje dwutlenek węgla. http://serce.apteka-internetowa.priv.pl
 

 
Jeszcze jedna na ten sam temat. Składa się z naczyń krwionośnych, w których krąży krew, oraz serca warunkującego jej krążenie. Różnice w budowie układu krążenia u poszczególnych grup kręgowców dotyczą budowy serca oraz wynikającej z budowy obecności jednego (u ryb i larw płazów) lub dwóch obiegów krwi (u kręgowców lądowych). Najwyżej rozwinięty jest u ptaków i ssaków, u których serce jest czterodziałowe. Układ krwionośny człowieka (łac. sistema sanguiferum hominis) jest układem zamkniętym, co oznacza, że krew (łac. sanguis) krąży w systemie naczyń krwionośnych, a serce (łac. cor) jest pompą, która wymusza nieustanny obieg krwi. Układ ten wraz z układem limfatycznym (łac. sistema lyphaticum) tworzą układ krążenia (łac. sistema circulatorium). http://na-serce.apteka.mielno.pl
 

 
Stronka o układzie krwionośnym. Jak wiadomo układ krwionośny człowieka to tzw. układ zamknięty, w którym krew (łac. sanguis) krąży w systemie naczyń krwionośnych, a serce (łac. cor) jest pompą wymuszającą nieustanny obieg krwi. Układ ten wraz z układem limfatycznym (łac. sistema lyphaticum) tworzą układ krążenia (łac. sistema circulatorium). Układ krążenia (krwionośny) zbudowany jest z zamkniętego systemu naczyń krwionośnych, które pod wpływem rytmicznych impulsów serca transportują nieustannie przez organizm krew. Krew jest nośnikiem substancji odżywczych, niezbędnych do podtrzymywania czynności życiowych, oraz spełnia funkcję oczyszczającą organizm ze szkodliwych produktów przemiany materii. Bez przerwy krąży od narządów odżywiających (układ oddechowy, pokarmowy) do tkanek ustroju i narządów wydalniczych (nerki, skóra). Układ krwionośny zbudowany jest z serca i naczyń krwionośnych – tętnic, żył i naczyń włosowatych. Układ krwionośny kręgowców jest zamknięty. http://zdrowe-serce.apteka.pomorze.pl
 

 
Jak wiadomo tkanka mięśniowa szkieletowa łączy poszczególne elementy szkieletu, umożliwia poruszanie się organizmu, unerwiona jest przez układ nerwowy somatyczny, dlatego działa zgodnie z wolą osobnika. Zakończenia nerwowe w mięśniach można podzielić na ruchowe i czuciowe. Zakończeniem ruchowym jest płytka ruchowa. Oprócz płytek ruchowych spotyka się też zakończenia nerwowe w postaci tzw. gronek końcowych, które są pęczkiem włókien nerwowych o słabo wykształconych osłonkach rdzennych. Występują głównie w mięśniach wykonujących skurcze toniczne, jak np. mięsień zwieracz odbytu zewnętrzny. Jedna komórka nerwowa unerwia od l do 200 włókien mięśniowych (tzw. jednostka motoryczna). Im czynność mięśnia jest bardziej precyzyjna, .tym mniejsza liczba włókien mięśniowych przypada na jedną komórkę nerwową. Zakończeniami czuciowymi są natomiast wrzecionka nerwowo-mięśniowe lub wrzecionka nerwowo-ścięgnowe służące do odbioru czucia proprioceptywnego.
 

 
Jeszcze o mięśniach. Tkanka poprzecznie prążkowana szkieletowa pochodzi z mezenchymy, zawiera dużą ilość pęczków miofibryli o regularnym układzie miozyny i aktyny ułożonych centralnie. Natomiast liczne spłaszczone jądra zostają zepchnięte na obrzeża. Komórki tej tkanki (włókna mięśniowe) są walcowate, wydłużone a ich podstawową jednostką strukturalno-czynnościową jest sarkomer. Ponieważ błony poprzeczne tych komórek zaniknęły, są one w rzeczywistości komórczakami, natomiast granice sarkomerów nie znajdują się w miejscu granic międzykomórkowych. http://na-kosci.apteka.mail.pl
 

 
Jak zbudowane są mięśnie? We wnętrzu włókna znajdują się miofibryle zbudowane z białek: fibrylarnej aktyny, tworzącej filamenty, i globularno-fibrylarnej miozyny, która jest tzw. białkiem kroczącym. Zespół aktynowo–miozynowy wraz z dodatkowymi białkami aktywująco-regulacyjnymi (troponina, tropomiozyna) tworzy białko kurczliwe. Mięśnie składają się z dużej ilości włókien mięśniowych, i jeśli prawie wszystkie włókna ulegną skurczeniu, to mięsień się skraca. Włókna mięśniowe są zebrane w pęczki, a zespół pęczków tworzy mięsień. Wyróżnia się trzy rodzaje tkanki mięśniowej: poprzecznie prążkowana szkieletowa, poprzecznie prążkowana serca i gładka. http://kosci-stawy.apteka-internetowa.priv.pl
 

 
Jak wiadomo u mężczyzn mięśnie stanowią około 40% masy ciała, a u kobiet około 35%, czyli od 25 do 35 kg. Liczba mięśni jest określana na 450-500. Liczba mięśni jest określana na 450 do 500, w zależności od tego, czy poszczególne części mięśnia są liczone jako odrębne mięśnie. Ich masa stanowi około 30% masy ciała, a więc od 25 do 35 kg. Mięśnie są pewnymi elementami narządu ruchu, jednak to nie jest ich jedyna funkcja w organizmie człowieka. Należy tutaj wspomnieć o termogenezie. Mówiąc prostym językiem termogeneza to produkcja ciepła i właśnie taką produkcją zajmują się mięśnie. Inne ich funkcje to podtrzymywanie prostej postawy u człowieka, regulacja ilości płynów ciała oraz kontrola przepływu płynów w organizmie człowieka. http://stawy.apteka.augustow.pl
 

 
Mięśnie składają się z tkanki mięśniowej łącząc się ze szkieletem. Ruch szkieletu otrzymywany jest w wyniku skurczów mięśniowych powodujących ruchy poszczególnych elementów szkieletu względem siebie. Teraz kilka słów o poruszaniu się mięśni. Energią, z której mięsień korzysta, jest zmagazynowany w nim glikogen lub glukoza dostarczona przez krew. Mięśnie są głównym (ponad 50%) producentem aminokwasów endogennych. http://chore-stawy.apteka.pomorze.pl
 

 
W wyborze bezpiecznego środka na potencję z pewnością pomoże Twój farmaceuta. Rozwiązań możesz szukać jednak nie tylko w aptekach w Twoim mieście, ale także i w drogeriach internetowych. Jedyną rzeczą, jaką będzie zmuszony zrobić pan, gdy przestanie u niego pojawiać erekcja, będzie odbycie wizyty u specjalisty. Nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że potencja jest czymś ważnym dla każdego pana, jeśli ma on żyć tak jak inni. Właśnie z tego powodu, nikt nie powinien się dziwić temu, że zaburzenia erekcji są takim problemem, który faceci starają się przezwyciężać jak najszybciej. http://prostata-potencja.apteka.pomorze.pl
 

 
Gdy tętnice doprowadzające krew do członka są zwężone blaszkami miażdżycowymi, ciała jamiste nie wypełnią się krwią i hydraulika nie zadziała. Zaburzenia hormonalne. Problemy pojawiają się wtedy, gdy w organizmie mężczyzny jest zbyt niskie stężenie testosteronu – męskiego hormonu płciowego, który wytwarzany jest w jądrach. Uszkodzenia nerwów erekcyjnych. Mogą być skutkiem niektórych chorób, m.in. cukrzycy, SM lub urazów rdzenia kręgowego. Niekiedy do mikrouszkodzeń włókien pożądania dochodzi w czasie operacji prostaty, jednak ta awaria z czasem najczęściej sama się naprawia. Niektóre leki. Należą do nich np. specyfiki przeciw nadciśnieniu, stosowane przy chorobie wrzodowej, przeciwdepresyjne, uspokajające, moczopędne, beta-blokery, chemioterapeutyki. Niehigieniczny tryb życia. Chodzi tu przede wszystkim o przeciążenie stresującą pracą zawodową, palenie, nadużywanie alkoholu, małą aktywność fizyczną, dietę bogatą w tłuszcze zwierzęce, a ubogą w warzywa i owoce. http://potencja.webatu.com
 

 
Dysfunkcja erekcji dotyka w różnym stopniu 80% mężczyzn po 40-tce! Nie pozwól narastać swoim frustracjom To da się leczyć! zdrowa i naturalna potencja bez farmakologii. Szacuje się że problemy z potencją ma już 50% mężczyzn przed 40-tym rokiem życia! 80% procent mężczyzn dotyka ten problem po 40-ce! Statystyki mówią, że tylko 10% z nich zwraca się ze swoim problemem do lekarza. 90% boryka się z nim bezskutecznie w samotności. Zaburzenia seksualne to nie jest wyłącznie problem osoby, której dotykają. Mają bardzo duży wpływ na wzajemne relacje partnerów, na trwałość i harmonię związku. I choć obecnie systematycznie rośnie wśród mężczyzn zainteresowanie możliwościami poprawy jakości życia seksualnego, to jednak wciąż odsetek panów zasięgających porady u specjalistów jest stosunkowo niski. Nieleczone zaburzenia mogą doprowadzić do trwałego pogorszenia jakości życia seksualnego, obniżenia samooceny, depresji, zaburzeń nerwicowych, a w konsekwencji pogorszenia jakości życia codziennego i także rozpadu związku. http://zdrowie-mezczyzny.apteka-internetowa.priv.pl
 

 
Męska potencja jest bardzo ważna nie tylko ze względu na konieczność przedłużenia biologicznego gatunku, ale także ze względu na psychikę tegoż. Przyczyn osłabionej erekcji można doszukiwać się w schorzeniach natury krążeniowej i neurologicznej, urazach, chorobach takich, jak miażdżyca, cukrzyca tylu I lub II oraz nadciśnieniu tętniczym. Czasem też palenie papierosów czy picie alkoholu wywołuje problemy z optymalnym usztywnieniem członka. http://na-potencje.apteka.augustow.pl
 

 
Kosmetyki http://krem.apteka.nom.pl Naskórek jest wodoszczelną warstwą naszej skóry, a jego głównym zadaniem jest oddzielanie delikatnych tkanek naszego ciała od otoczenia. Wyróżnia się w nim dwie warstwy: zewnętrzna -rogowa i wewnętrzna -podstawowa. W tej ostatniej – podstawowej, bez przerwy zachodzą podziały komórek i powstające nowe komórki wypychają te starsze ku górze, które w warstwie rogowej powoli ulegają rogowaceniu, aż wreszcie obumierają i złuszczają się. Należy pamiętać, że kosmetyki to środki chemiczne bądź naturalne służące do pielęgnacji ciała i włosów w celach zdrowotnych, lepszego samopoczucia lub wyglądu ogólnie dzieli się na kilka grup. Skóra to niezwykle delikatny organ i często reaguje na wszelkiego rodzaju zmiany. Nadmierna temperatura, wysuszające promienie słoneczne czy zimowe chłody to zawsze czynniki, które od razu widać na skórze.